Вхід
Реєстрація

Регламент

електронної торговельної платформи «БІРЖЕВИЙ АЛЬЯНС»

Дата останнього оновлення: 27 грудня 2019 року

1. Основні терміни і поняття

Платформа (електронний торговельний платформа) - автоматизована інформаційно-комунікаційна система «БІРЖЕВИЙ АЛЬЯНС», яка забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передачу інформації та документів, яка призначена для укладання електронних договорів, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, що розміщена в мережі інтернет за адресою https://batrade.com.ua;

Послуги Платформи - послуги з організації укладення електронних договорів, автоматичної передачі інформації та документів між Користувачами за допомогою Платформи;

Оператор - Товариство з обмеженою відповідальністю «БІРЖЕВИЙ АЛЬЯНС», юридична особа, яка є власником Платформи і забезпечує її діяльність;

Користувач - юридична або фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на Платформі відповідно до цього Регламенту та уклала відповідний договір;

Особистий кабінет - наданий зареєстрованому Користувачу робочий розділ на сайті в мережі інтернет за адресою https://batrade.com.ua, доступ до якого здійснюється шляхом авторизації за допомогою електронного підпису (ЕЦ) і паролю;

Торговельна процедура (Торги) - дії Користувача спрямовані на пропозицію укладення договору або укладення договору з метою придбання або відчуження товарів чи послуг між Користувачами за регламентованим порядком і способом;

Документація торговельної процедури - електронні документи, що містять всю необхідну і достатню інформацію про істотні умови договорів між Користувачами;

Електронний договір - договір у формі електронного документу, що має юридичну силу та укладений Користувачами на Платформі шляхом накладення електронного підпису (ЕЦ) на договір та додатки до нього;

Заявка - пропозиція, сформована Користувачем з метою участі в укладенні договорів про придбання або відчуження товарів чи послуг, відповідно до цього Регламенту.

2. Загальні положення

2.1. Цей Регламент встановлює умови та правила роботи електронної автоматизованої торговельної платформи «БІРЖЕВИЙ АЛЬЯНС», яка розміщена в мережі інтернет за адресою https://batrade.com.ua. А також, регулює відносини між Оператором платформи і Користувачами, що виникають у разі надання послуг з організації укладення електронних договорів щодо придбання або відчуження товарів чи послуг між Користувачами.

2.2. Цей Регламент розроблений відповідно до Цивільного кодексу України.

2.3. Метою проведення торговельних процедур на Платформі є вибір Продавця чи Покупця товарів та послуг на найкращих умовах (кількість, ціна, якість, умови поставки) для укладення договорів або вивчення Користувачами кон’юнктури ринку щодо товарів чи послуг.

2.4. Для участі в торговельних процедурах, що проводяться на Платформі, юридичні та фізичні особи повинні пройти реєстрацію в порядку, встановленому цим Регламентом.

3. Загальні характеристики Платформи

3.1. Доступ до Платформи здійснюється через сайт в мережі Інтернет, розміщений за адресою https://batrade.com.ua/

3.2. Доступ до інформації, що розміщується на Платформі, може бути здійснений за допомогою використання поширених веб-браузерів, але найкраще використовувати Google Chrome не нижче версії 78.0.

3.3. Платформа працює за датою та часом у місті Києві (за київським часом). Формат позначення дати - день. місяць. рік, формат позначення часу - години: хвилини і години: хвилини: секунди в 24-годинному форматі.

4. Режим роботи Платформи

4.1. Платформа працює в безперервному режимі (цілодобово, протягом семи днів на тиждень) за винятком часу проведення планових профілактичних робіт та позапланових технічних перерв.

4.2. Повідомлення про час і терміни проведення планових профілактичних робіт, під час яких не здійснюється робота Платформи, розміщуються Оператором у Відкритій частини не пізніше ніж за 2 (Два) дні до дати початку проведення таких робіт.

4.3. У разі виникнення у Оператора технічних, програмних неполадок чи інших проблем, що тягнуть неможливість роботи Платформи або її частини, неможливість проведення торговельних процедур, Оператор у строк, що не перевищує 2 (Двох) годин з моменту відновлення працездатності Платформи, розміщує в Відкритій частині Платформи відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до Платформи, дату і час відновлення доступу до Платформи.

4.4. Оператор здійснює консультаційну підтримку Користувачів Платформи з питань пов’язаних з функціонуванням Платформи по телефону та електронною поштою, вказаними в Відкритої частини Платформи, в робочі дні з 09:00 до 17:00 за київським часом.

5. Електронний документообіг та електронний підпис

5.1. Торговельні процедури, які оголошуються і проводяться на Платформі, проводяться виключно в електронній формі за допомогою електронного документообігу.

5.2. Всі документи і відомості, пов’язані з реєстрацією на Платформі та проведенням торговельних процедур, у тому числі подання заявок і цінових пропозицій, укладення договорів з метою придбання або відчуження товарів чи послуг між Користувачами направляються у формі електронних документів через Платформу.

5.3. Електронні договори укладаються Користувачами на Платформі шляхом накладення електронного підпису (ЕЦ) на договір та додатки до нього.

5.4. Оригіналом електронного договору вважається електронний примірник договору з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом (підписами). У разі надсилання електронного договору кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного договору.

5.5. Електронний договір укладенний між Користувачами на Платформі з метою придбання або відчуження товарів чи послуг має юридичну силу і тягне передбачені для даного договору правові наслідки відповідно до цього Регламенту та чинного законодавства України.

5.6. Юридична сила електронного договору не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

6. Реєстрація Користувача

6.1. Для забезпечення доступу до участі в торговельних процедурах, що проводяться на Платформі, необхідно пройти процедуру обов’язкової реєстрації.

6.2. Реєстрація на Платформі здійснюється безоплатно.

6.3. Для реєстрації юридичній особі, фізичній особі або фізичній особі-підприємцю необхідно в розділі "Вхід/Реєстрація" на Платформі прикріпити свій електронний підпис (ЕЦ) та ввести пароль.

6.4. Після автоматизованої авторизації особи, тобто автоматичного зчитування ЕЦ та підтвердження його дійсності, укласти Договір приєднання до цього Регламенту. Договір приєднання до Регламенту укладається шляхом накладення електронного підпису (ЕЦ) сторонами договору.

6.5. З моменту укладення договору приєднання до цього Регламенту особа вважається Користувачем Платформи та отримує доступ до Особистого кабінету.

6.6. Оператор забезпечує рівний доступ усім Користувачам до інформації на Платформі на безоплатній основі.

6.7. Кожен Користувач може мати статус Продавця та/або Покупця з усіма правами та обов’язками, передбаченими законодавством для кожного з видів договорів.

6.8. Приєднуючись до цього Регламенту, Користувач приймає умови, вимоги та процедури, які визначаються Регламентом, включаючи додатки до нього, в редакції, чинній на момент реєстрації на Платформі, а також приймає зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту і зобов’язується самостійно знайомитися зі змінами (доповненнями) до Регламенту.

6.9. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації, на вказану заявником адресу електронної пошти надсилається повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови та її обґрунтуванням. Після усунення зазначених підстав для відмови в реєстрації особа має право повторно подати заяву на реєстрацію.

6.10. Реєстрація особи може бути припинена або анульована Оператором у разі порушення зазначеною особою вимог цього Регламенту або порушення договірних зобов’язань, в такому разі ця особа втрачає статус Користувача Платформи.

7. Права та обов’язки

7.1. Користувач має право:

7.1.12. Формувати та розміщувати на Платформі заявки на укладення договорів з метою придбання або відчуження товарів чи послуг.

7.1.1. Приймати участь у торговельних процедурах на Платформі, шляхом акцептування заявки на укладення договору іншого Користувача, формувати зустрічні пропозиції.

7.1.2. Мати доступ до інформації на Платформі в однаковому об’ємі для всіх Користувачів на безоплатній основі.

7.2. Користувач зобов’язаний:

7.2.12. Дотримуватись положень цього Регламенту та Договору приєднання до Рпегламенту при виконанні будь-яких дій на Платформі.

7.2.1. Дотримуватись умов сформованої ним заявки протягом строку дії вказаного в заявці.

7.2.2. Укласти електронний договір протягом строку вказаного в заявці. Інформація про умови договору залишається конфіденційною але інформація про ціну товару/послуги буде зберігатися для формування ринкової ціни на сайті Платформи.

7.2.3. Своєчасно вносити зміни до інформації про себе, своєчасно прикріпляти актуальні копії документів в Особистому кабінеті.

7.2.4. Користувач несе відповідальність за порушення або неналежне виконання Регламенту, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб.

7.2.5. Користувач несе відповідальність за достовірність інформації, що розміщується і спрямовується ним при роботі на Платформі.

7.3. Оператор Майданчика має право:

7.3.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої Користувачем.

7.3.2. Припиняти доступ Користувача до роботи в Особистому кабінеті на Платформі за недотримання положень цього Регламенту та/або Договорудо Регламенту або обмежувати такий доступ до повного усунення допущених порушень.

7.3.3. Проводити модернізацію Платформи та вносити зміни(доповнення) до функціонування Платформи та цьогоРегламенту.

7.4. Оператор зобов’язаний:

7.4.1. Забезпечувати технічну можливість участі Користувача у торговельних процедурах, а також рівний доступ Користувачів до торговельних процедур.

7.4.2. Своєчасно розміщувати інформацію, яка може вплинути на права та обов’язки Користувачів в розділі "Новини" Відкритої частини Платформи.

8. Відповідальність

8.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Регламентом та Договором приєднання до нього Оператор та Користувачі несуть відповідальність згідно з законодавством України.

8.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи на Платформі.

8.3. Оператор та Користувачі несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними реквізитів та зобов’язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

8.4. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або недостовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов’язані з цим наслідки.

8.5. Оператор не несе відповідальність за укладення або відмову в укладенні електронного договору між Користувачами на Платформі та за виконання сторонами умов договору.

9. Тарифи та розрахунки

9.1. Вартість послуг Оператора розраховується відповідно до статусу Користувача у відносинах щодо укладення електронних договорів за наступними тарифами:

Статус Користувача Вид послуги Вартість послуги
Продавець формування та публікація заявки на відчуження товарів та послуг 0,00 грн.
Продавець організація укладення електронного договору 0,00 грн.
Покупець організація укладення електронного договору 0,2% від ціни договору

9.2. Розрахунок за надані Оператором послуги здійснюється Користувачем на підставі Акта наданих послуг до Договору приєднання, який формується автоматично у формі електронного документа один раз на місяць станом на останній день місяця та завантажується в Особистий кабінет Користувача на сайті Платформи.

9.3. Користувач зобов’язаний в Особистому кабінеті підписати Акт наданих послуг та оплатити надані послуги протягом 5 (п’ять) банківських днів з дня його формування.
У разі відсутності у Особистому кабінеті Користувача підписаного (протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту формування) Акта наданих послуг, послуги вважаються наданими Оператором належним чином і прийнятими Користувачем в обсязі та на умовах, вказаних в Акті наданих послуг.

10. Зберігання інформації, персональних даних і їх захист

10.1. Усі документи, відомості, інформація, персональні дані, отримані Оператором та пов’язані з функціонуванням Платформи, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Платформи, забезпечення та задоволення потреб Користувачів у відповідності із вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

10.2. Укладаючи Договір приєднання до цього Регламенту, Користувачі дають згоду (дозвіл) Оператору на обробку, у т.ч. й поширення (розповсюдження та/або оприлюднення на сайті Платформи) персональних даних таких Користувачів в обсягах, визначених при реєстрації/авторизації на Платформі та/або при завантажені на Платформу документів, складених від імені Користувача, з метою формування Заявки.

11. Дія Регламенту. Внесення змін(доповнень) до Регламенту

11.1. Чинна редакція Регламенту розміщенна у вільному доступі на сайті Платформи в мережі Інтернет за адресою: https://batrade.com.ua/.

11.2. Положення цього Регламенту вступають в дію для Користувача з моменту приєднання до Регламенту шляхом укладення Договору приєднання до цього Регламенту.

11.3. Внесення змін (доповнень) до Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться Оператором в односторонньому порядку.

11.4. Внесення змін (доповнень) до Регламенту відбувається шляхом публікації Оператором на Платформі Регламенту в новій редакції у формі електронного документа і публікації повідомлення у Відкритій частині Платформи.

11.5. Будь-які зміни (доповнення) до Регламенту вступають в силу з моменту публікації нової редакції на Платформі та поширюються на всіх осіб, що приєдналися до Регламенту, в тому числі що приєдналися до нього раніше дати набрання чинності змін чи доповнень.

11.6. Всі додатки, зміни і доповнення до цього Регламенту є його невід’ємною частиною.

11.7. У разі незгоди зі змінами Регламенту Користувач має право на розірвання договору з Оператором відповідно до умов договору.

12. Вирішення спорів

12.1. Спори і розбіжності з приводу Регламенту вирішуються шляхом переговорів.

12.2. В разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

×

Замовити дзвінок